Disfòria de gènere - Transexualitat


Responsable CPEN
Dra. Gloria Aranda
Endocrinologia i Nutrició

El tractament hormonal creuat és un dels pilars fonamentals en el procés de reassignació en les persones amb disfòria de gènere i té com a objectiu induir els caràcters sexuals secundaris del sexe amb el qual s'identifica la persona, així com disminuir els caràcters del propi sexe. En el procés de reassignació és fonamental l'atenció per un equip multidisciplinari per assegurar l'èxit del mateix i la seguretat de la persona amb disfòria de gènere.
Research Article

Circulatory Immune Cells in Cushing Syndrome:
Bystanders or Active Contributors to Atherometabolic Injury?
A Study of Adhesion and Activation of Cell Surface Markers


   SESION-DISFORIA-DE-GENERO.pdf