Cetones

Pauta

Cetona

Quan a l’organisme no hi ha prou insulina , el cos no pot utilitzar la glucosa de la sang com a font d’energia, el cos descompon el greix per obtenir-la. Les cetones són el resultat de la descomposició. L’augment de cetones en sang la fa àcida i pot arribar a ser greu (cetoacidosi diabètica). El cos elimina la cetona per orina i via respiratòria.

Cetoacidosi diabètica (CAD)

Descompensació aguda de la diabetis degut a la falta d’insulina al cos, ja sigui per administrar una dosis insuficient, saltar-se dosis o per augment de les necessitats d’insulina (malalties o estrès).

Símptomes de cetonèmia

Nàusees, dolor abdominal, vòmits, somnolència, olor afruitat l’alè, olor de pomes, respiració profunda i ràpida, batec ràpid del cor, pèrdua de pes.

Quan fer la prova de cetones?
  • Glicèmia sup. a 250 mg/dl sostingudament (durant 12-24 h).
  • Quan estigui malat.
Cetones en orina (cetonúria)
  • no canvia de color: cetona negativa. No facis cap canvi.
  • color rosat o rosa (+): hi ha indicis de cetona. Es pot solucionar amb els suplements d’insulina que posem en cada menjar.
  • color rosa una mica fosc (++) o rosa fosc (+++): situació de cetosi (cetona positiva)
  • color morat: risc de CAD, Assistència mèdica immediata.
Cetona en sang (cetonèmia)
  • per sota de 0.5 mmol/L: Normal
  • entre 1.0- 1.4 mmol/L: indicis de cetona. Es pot solucionar amb els suplements d’insulina que posem en cada menjar.
  • entre 1.4- 3mmol/L: situació de cetosi (cetona positiva) SOLUCIÓ: Insulina ràpida cada 3 hores segons pauta.
  • superior a 3mmol/L: risc de CAD, Assistència mèdica immediata.
SOLUCIÓ:

Insulina ràpida cada 3h segons Pauta + Abundant hidratació