Minidosis de glucagó

Instruccions

QUÈ ÉS?

El glucagó és una hormona natural amb acció contra-insulínica i hiperglucemiant. Aquesta hormona s’utilitza com a tractament d’hipoglucèmies severes on el DM1 té el grau de consciència alterat i no pot ingerir glucosa.

Quan un nen diabètic tipus I presenta vòmits recurrents i persistents (amb o sense diarrees), pot tenir risc d’hipoglucèmia si prèviament s’ha administrat la seva dosis habitual d’insulina.

En aquest cas, el glucagó utilitzat amb mini-dosis, pot tenir un paper important: Remuntar una hipoglucèmia quan el pacient està conscient (i per tant pot ingerir glucosa), però presenta vòmits repetidament que fan que la glucosa que ingereix no aconsegueixi ser absorbida i per tant no s’aconsegueix remuntar la hipoglucèmia. Per tant, l’administració de mini-dosis de glucagó, pot aconseguir remuntar la hipoglucèmia a la pròpia llar evitant l’hospitalització.

Una altra situació on es pot utilitzar la mini-dosis de glucagó és quan els més petits rebutgen repetidament ingerir aliments (per la raó que sigui), comportant un risc major d’aparició de cetosis si es compara amb els adults.

COM S’ADMINISTRA?

La mini-dosis de glucagó s’administra mitjançant una injecció subcutània (a diferència del glucagó que s’administra intramuscularment), utilitzant una xeringa d’insulina graduada en 100 UI/ml.

La dosis a administrar és en funció de l’edat del pacient, a raó de 10 micrograms (mcg) per cada any d’edat, des de una dosis mínima de 20 mcg (inclús en menors de 2 anys) fins a una màxima de 150 mcg (inclús en majors de 15 anys). Exemples:

  • ≤ 2 anys → 20 mcg de glucagó → 2 “UI” de glucagó
  • 7 anys → 70 mcg de glucagó → 7 “UI” de glucagó
  • 13 anys → 130 mcg de glucagó → 13 “UI” de glucagó
  • ≥ 15 anys → 150 mcg de glucagó → 15 “UI” de glucagó.

Per tant, una vegada calculada la dosis necessària de mini dosis de glucagó, es carrega la xeringa d’insulina amb aquesta dosis de solució de glucagó que prèviament ha sigut reconstituïda en el seu vial original.

I DESPRÈS?

Realitzar controls de glucèmia als 30, 60 i 90 minuts. Si passat aquest temps no es produeix un clar augment de la glucèmia o persisteix la hipoglucèmia, es repeteix l’administració de la mini-dosis de glucagó (als 30-60 minuts d’haver administrat la primera dosis)