Dra. Ioana Patrascioiu

Endocrinologia i Nutrició.Col·legiada: 43.339
Llicenciada en Medicina i Cirurgia, 2007 (Universitat de Medicina i Farmàcia "Carol Davila" Bucarest). Homologació títol universitari oficial espanyol de Llicenciada en Medicina el 2009.
Especialista en Endocrinologia i Nutrició (MIR), Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona, 2014.
Col·laboradora Docent en la docència clínica del Grau de Medicina durant el curs acadèmic 2012 - 2013, Universitat de Barcelona, 2013.
Participació com a ponent en cursos avançats sobre la Monitorització Contínua Interactiva de Glucosa i sistemes combinades amb Infusió Subcutània Contínua de insulina, cursos d'Educació Avançada per Diabetis tipus 1 i cursos d'Actualització Teòric-pràctica en Diabetis, Hospital Clínic de Barcelona, 2013-2014.
Membre de la Societat Europea d'Endocrinologia, la Societat Espanyola d'Endocrinologia i la Societat Espanyola de Diabetis.
Publicacions en revistes internacionals i nacionals sobre la monitorització contínua de glucosa i les sistemes d'infusió subcutània contínua d'insulina en la diabetis tipus 1, la resposta ponderal i hormonal després de la intervenció de by-pass gàstric i el control metabòlic postpart en la diabetis tipus 1.
Premi fi de residència "Emili Letang" per un projecte centrat en l'estudi de modificacions de metilació en gens del sistema circadiari i del metabolisme corticoide en nens amb retard de creixement intrauterí, abril 2014.
Pràctiques en Ecografia tiroïdal i carotídia a l'Hospital Clínic de Barcelona, 2012-2014.
Presentacions orals i pòsters a congressos d'àmbit internacional, nacional i local.
Participació com a oient a cursos nacionals en els camps d'endocrinologia, obesitat, diabetis i nutrició.