Novembre - 2014
Visites gratuïtes per a pacients de càncerSi pateix, o ha patit, ara pot sol·licitar una visita gratuïta des del 24-11-14 al 24-02-2014 amb un dietista-nutricionista del nostre equip, que li orientarà sobre la seva alimentació durant el tractament i després de la malaltia.

L'alimentació pot ajudar a prevenir-ho, a fer més eficaç el tractament i disminuir els efectes negatius d'aquest.