Dra. Paula Casano Sancho

Pediatria i Endocrinologia Pediàtrica.Col·legiada: 33.208
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.1997
Especialista en Pediatria (Hospital Sant Joan de Déu). 2002
Màster en Endocrinologia Pediàtrica per la Universitat de Barcelona. 2004
Adjunt del Servei d´ Endocrinologia Pediàtrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona des de 2005
Títol de Doctor per la Universitat de Barcelona. Tesis doctoral: Determinants moleculars i genètics de la resistencia a la insulina en nens amb baix pes al naixement per l´edat gestacional. 2009
Membre numerari: European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE) Societat Espanyola d´ Endocrinologia Pediàtrica (SEEP) i Societat Espanyola d´ Endocrinologia i Nutrició (SEEN)
Membre del grup de Tiroides de la SEEP
Professora del Màster d´ Endocrinologia Pediàtrica de la U.B.
Investigadora principal en beques d´ investigació i assajos clínics a l´area de l´Endocrinologia Pediàtrica.
Autora de diverses publicacions científiques d´àmbit nacional i internacional.