GelosiaLa gelosia entre germans és un fenomen normal degut a la rivalitat que es crea entre ells.
Els pares no poden evitar la gelosia entre ells ja que depèn de la tolerància de cada nen, el que si que poden fer és potenciar uns relació sana entre germans i reduir les discussions a un nivell acceptable.

Quan ha de néixer un germà:
Fer participar al gran dels preparatius: Comprar roba, muntar el llitet, preparar l’habitació...
A la clínica cal que quan vegi el seu germà per primer cop estigui sol amb els pares, no amb avis ni més visites. No obligar-lo a fer-li un petó ni a agafar-lo. De normal tenen més ganes de veure la mare que el nounat. De vegades es poden impressionar de veure la mare amb sèrums i al llit, cal explicar-los com serà la situació prèviament.
Quan hagi nascut és bo que ajudi a les cures del nadó sota la vostra vigilància. És important reservar un temps per fer coses exclusivament amb el germà gran, coses que el bebè no pot fer com anar un dia a sopar a fora , anar amb bicicleta o al cinema. És important que es faci tant amb el pare com amb la mare.

Discussions entre germans:
Deixar que es discuteixin sense intervenir fa que aprenguin a entendre’s . Si la discussió és massa acalorada o arriba a la baralla amb agressió física cal separar-los sense donar la culpa a ningú.

Altres normes:
No comparar les aptituds entre els germans, per ex: El petit és porta més bé o el gran és més esportista...Elogiar les qualitats de cada fill sense comparar-lo amb els altres.
No intentar justos fent el mateix per cada fill ja que cada nen i cada edat tenen les seves necessitats.
Encara que resulti més incòmode pels pares a l’hora de programar les extraescolars és bo que cada un faci les més adequades en cada cas. Si un dels germà té aptituds per la música no cal que tots en facin, cal potenciar en cada cas el que més els agradi.
Quan facin activitats junts o juguin bé ena estona cal fer-ho notar i gratificar-los.
Ensenyar a escoltar a l’altra part i resoldre conflictes entre ells, no fer d’àrbitre ni donar la solució feta. Si aprenen bé a entendre’s i ser tolerants a casa després els servirà per la resta de relacions . És important en aquest cas donar exemple els adults: si els pares s’estan tot el dia discutint ells ho veuran com un model normal de relació. Al contrari si hi ha una disparitat d’opinions sobre algun tema entre els grans i veuen que es dialoga i es pacta ells ho prendran com el camí normal a repetir.