Alteracions de la pubertat (Pubertat precoç, pubertat adelantada, endarrerida)
Inici puberal normal
9-11 en les nenes: Amb augment mama
12-13 anys nens: Amb pel pubià i augment del volum del testicle
En les nenes la regla sol venir als 2 anys d’inici de la mama i abans de la primera regla solen fer una acceleració de la velocitat de creixement, el que anomenem l’estirada . Després de la primera regla es segueix creixent però més lentament.
Els nens fan l’estirada quan el testicle ja està en la mida adulta, més tard que les nenes.
Si veiem aquests canvis abans dels 8 anys en les nenes o dels 9 en els nens pot ser que ens trobem en una alteració que es diu Pubertat Precoç i que pot requerir tractament.

Pubertat precoç
Que s’inicia abans dels 8 anys en les nenes o dels 9 en nens i que evoluciona. Podem trobar pubertats que inicien d’hora i evolucionen molt lentament. L’endocrinòleg farà una radiografia de la mà esquerra per a valorar la maduració dels ossos. També ens donarà informació una ecografia per valorar els ovaris i l’úter en les nenes i de vegades caldrà fer altres proves d’imatge per veure bé la hipòfisis. També farem analítiques per veure la funció dels ovaris, testicles, hipòfisis i suprarenals. En la majoria dels casos no es troba cap causa responsable de la pubertat precoç, en diem idiopàtica. Depenent de cada cas es valorarà de frenar la pubertat . Es tindran en comte les talles dels pares, la talla del nen en el moment de la consulta , l’afectació psicològica

Altres alteracions de la pubertat
Pubertat adelantada: Ho podem veure en nens amb obesitat, famílies o races que fan pubertats d’hora. També en nens adoptats o que han fet un augment de pes ràpid en algun moment de la seva vida poden presentar una pubertat adelantada. La major part d’aquests casos no els haurem de tractar. Encara que cal individualitzar cada cas en concret.
Telàrquia Precoç: Augment de la mama. Al néixer o als primers mesos de vida tant en nens com en nens Les gònades (ovaris o testicles), sota l'estímul de les hormones de la placenta s’estimulen com si d’una pubertat es tractés. Pot durar fins als 2 o 3 anys d’edat i després desapareix sol.
Puvàrquia precoç: Pel púbic a la zona genital entre els 6 i els 8 anys tant en nens com en nenes, o fins i tot abans. La causa és la posada en marxa de les glàndules suprarenals o Adrenàrquia que en aquestes edats comencen a funcionar. En molts pocs casos pot ser degut en alguna alteració d’aquestes glàndules que requereixi un tractament per la qual cosa és bo que es dugui un control per part de l’especialista.