Hipotiroidisme

Es l’alteració més freqüent de la glàndula tiroides, principalment en dones joves. Significa que la glàndula no és capaç de fabricar prou tiroxina (T4 baixa). Com a conseqüència d’això la hipòfisi intenta compensar aquesta situació fent que la tiroides treballi més (TSH alta). Els símptomes es caracteritzen per cansament, fatiga, augment de pes, pell seca, formiguejos, caiguda de cabell. La causa més freqüent sol ser autoimmune (les pròpies defenses –anticossos- que l’organisme produeix) “agredeixen” el propi tiroides, inflamant-lo i fent que no treballi prou bé, situació que es coneix com a malaltia de Hashimoto. Sol requerir tractament crònic substituint la falta de tiroxina.