Endocrinologia Pediàtrica

Endocrinologia infantil
L'endocrinologia infantil és la disciplina mèdica que s'encarrega d'estudiar totes les glàndules de secreció interna en nens i adolescents (fins a 18 anys). Comprèn l'estudi de totes les reaccions metabòliques de l'organisme, centrant-se bàsicament en els trastorns del creixement i la pubertat.