Patologia hipofisària


Equip CPEN Patologia hipofisària
Dr. Guillem Cuatrecasas
Coordinador CPEN
Dra. Gloria Aranda Dra. Ioana Patrascioiu

La hipòfisi és probablement la glàndula endocrina més important de l’organisme. Situada a la base del cervell connecta amb l’hipotàlem i regula totes les altres glàndules de secreció interna (tiroides, testicle i ovaris, suprarrenals). Algunes hormones son de síntesi exclusivament hipofisaria i controlen el creixement (hormona del creixement), la lactància (prolactina) o el control del balanç hídric corporal (hormona antidiurètica ADH).

Els processos que afecten a l’hipòfisi els podríem dividir entre:

  • Tumors (adenomes) que produeixen hiperfunció: per ex. Acromegalia (excés de producció de GH) o Síndrome de Cushing (per hiperproducció de ACTH)
  • Hipofunció de l’hipòfisi, bé sigui postquirúrgica o bé després d’un Traumatisme craneoencefalic TCE (malaltia de Addison per dèficit de ACTH i cortisol, Diabetis insípida per falta de ADH).
  • En aquest 2º apartat menció especial mereix el dèficit de GH de l’adult, procés poc conegut i poc tractat que produeix gran fatiga, pèrdua de massa muscular, augment de greix abdominal, i increment del risc cardiovascular. Actualment el tractament del dèficit de GH esta sent investigat en el TCE i en la Fibromialgia.