Dislipèmia


Equip CPEN Dislipèmia
Dr. Gerardo Aguilar Soler Dr. Gabriel Cuatrecasas

HIPERLIPIDÈMIA:

Nivells elevats de lipoproteïnes en el plasma
Els principals lípids plasmàtics inclosos el colesterol i els triglicèrids no poden circular lliurement per la sang i ho fan units a les lipoproteïnes.

Podríem classificar en tres grups senzills les dislipidèmies:
Hipercolesterolèmia, hipertrigliceridèmia i hiperlipidèmies mixtes.


Hipercolesterolèmia: és l'augment del colesterol en sang. L'origen del colesterol pot ser exogen (a través de la ingesta d'aliments, correspon a un 30%) o endogen (fabricat per nosaltres mateixos correspon a un 70%).

Hi ha diversos tipus de colesterol, el colesterol total, el de baixa densitat anomenat colesterol LDL o popularment "el dolent" i el d'alta densitat, anomenat colesterol HDL o popularment "el bo". L'LDL es va adherint a les parets de les artèries i pot arribar a obstruir provocant un infart i el HDL evita que les parets "s'embrutin" de colesterol LDL.

Hipertrigliceridèmia: és l'augment dels triglicèrids en sang. Normalment es produeix per una ingesta excessiva de greixos (bons o dolents) i per la ingesta excessiva d'alcohol d'alta graduació. Nivells molt alts de triglicèrids poden portar a una malaltia molt greu que és la pancreatitis aguda.

Hiperlipidèmies mixtes: és quan estan elevats tant els triglicèrids com el colesterol.