Exercici físic, Drogues, Sexualitat


  Exercici físic

Beneficis de l’exercici físic en un pacient diabètic.
Augment de la força, elasticitat, resistència, benestar físic i psíquic, com en qualsevol persona.
Ajuda a mantenir el pes adequat.
Ajuda controlar els nivells de glucosa en sang i pot reduir les necessitats d’insulina.


Important abans de realitzar l’activitat:
Controlar els nivells de glucosa abans, durant i després de l’exercici , inclòs algunes hores post exercici.
Adequar els Hidrats de Carboni a la intensitat de l’exercici.
Si és precís i l’exercici té una durada superior a 30 min s’incrementarà en 1 Ració de HC cada hora que es realitzi l’activitat.
Cal saber que l’exercici físic no es mai el tractament de la hiperglicèmia. En el primer moment l’exercici físic pot inclús fer pujar la glicèmia encara que al cap d’unes hores la farà baixar.
El pacient diabètic és important que s’hidrati bé quan fa esport, ja que la deshidratació pot empitjorar la hiperglicèmia per concentració de la sang.
Es sempre millor fer exercici de forma planificada així poder fer les modificacions tant dels HC com de la insulina.

Es sempre millor fer exercici de forma planificada així poder fer les modificacions tant dels HC com de la insulina.


NO realitzar exercici físic:
En cas de presentar hipoglucèmia. Recuperar la hipoglicèmia i després ja és pot realitzar exercici. 
En cas de hiperglucèmia per sobre de 300 mg/dl.
En cas de cetones positives en orina.


Quin és el millor exercici per un diabetic?
Que ens agradi. 
Millor que es practiqui en companyia.
Els esports de neu fan que calgui més suplements d’hidrats de carboni ja que el fred i l’alçada consumeixen glucosa.
Els esports d’aigua i d’aventura cal prendre més precaucions ja que una hipoglicèmia en aquest medi pot ser més perillosa.
Esforços continuats i d’intensitat mitja tipus caminar, anar en bicicleta, remar, poden ser molt adequats.  Drogues

Hi ha dos tipus de drogues les legalitzades i les No legalitzades.
Quan parlem de drogues ens referim tant a l’alcohol, tabac, cannabis, cocaïna, heroïna, de disseny... N’hi ha que són socialment més acceptades.
Les drogues augmenten el risc de complicacions cròniques.
Problemes neurològics, interferiran en el desenvolupament psíquic i físic, deteriorament de l‘aspecte físic i pot alterar la capacitat de concentració i fan que una persona pateixi oblits, com l’administració d’insulina i provocar cetoacidosi.
Existeixen un grup de drogues estimulants de la gana, cosa que farà que es presenti hiperglucèmia.
Dificultat de prendre decisions importants de la malaltia.
Hi ha drogues que fan disminuir l’absorció de la insulina, per tant augmentarà la glucèmia.
Si ens referim a la ingesta abusiva d’ alcohol primer es presenta una hiperglucèmia pel contingut de HC però posteriorment apareixerà la hipoglucèmia, degut a que l’alcohol frena la producció de glucosa a nivell hepàtic. MAI BEURE AMB L’ESTÓMAC VUIT.
El Glucagó en cas d’hipoglucèmia provocada per ingesta abusiva d’alcohol, no serà efectiu.


  Sexualitat

Un home o dona joves afectes de diabetis poden mantenir relacions sexuals de la mateixa manera que ho farien sense patir la malaltia. Cal que siguin relacions segures amb la utilització del mètodes anticonceptius adequat per cada cas. Així evitarem gestacions no desitjades i malalties de transmissió sexual.
El mal control de la diabetis incrementa el risc d’impotència sobretot en el diabètic de llarga evolució.
En les dones la glucosa alta pot produir sequedat vaginal, infecció per micosis, fongs tipus candides, que poden tenir un efecte negatiu sobre el desig sexual.
L’embaràs d’una diabètica ha de ser preferiblement planificat, per tal d’optimitzar el control un any abans de la concepció. El bon control es fonamental durant tot l’embaràs especialment durant el primer trimestre.