Diabetis Mellitus 1


Equip CPEN Diabetis Mellitus 1
Dra. Mònica Peitx i Triay
Coordinadora
Dra. M. Josep Coves Dipl. Clara Bretxa
Dietista-Nutricionista

La diabetis mellitus tipus 1 (DM1 o diabetis juvenil) és una forma de diabetis mellitus. La diabetis tipus 1 és una malaltia autoimmune que resulta en la destrucció de les cèl·lules beta del pàncrees, que produeixen la insulina. Antigament anomenada diabetis mellitus insulinodepenent (DMID), per diferenciar-la de la diabetis mellitus no insulinodepenent (la diabetis mellitus tipus 2)